اخبار فرمانداري
1398/11/23
  • جلسه توجيهي و نشست هم انديشي با داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه شهرستان نهاوند

    با حضور ناصري فرماندار نهاوند، اعضاي شوراي تامين، ، رئيس هيأت نظارت بخشداران و داوطلبين يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان نهاوند
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري نهاوند جلسه توجيهي و نشست هم انديشي با داوطلبان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه شهرستان نهاوند، برگزار شد: اين جلسه به رياست ناصري فرماندار نهاوند، و با حضور اعضاي شوراي تامين، ، رئيس هيأت نظارت بخشداران و داوطلبين يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان نهاوند در فرمانداري برگزار شد. در اين جلسه ضمن قرائت قوانين و مقرارات مرتبط با کانديداها، به سوالات مطروحه از طرف داوطلبان نيز پاسخ داده شد.