اخبار فرمانداري
1399/02/19
  • کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري و ستاد تسهيل شهرستان نهاوند تشکيل جلسه داد

    فرماندار نهاوند: بحران سيل، تهديدي بود که به فرصت تبديل شد.
  • کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري و ستاد تسهيل طرح‌هاي شهرستان نهاوند به رياست فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد. به گزارش روابط عمومي فرمانداري نهاوند ناصري فرماندار نهاوند با تاکيد براينکه هيچ‌کاري صرفا با نامه‌نگاري به استان و بدون پيگيري مدير شهرستان به نتيجه نخواهد رسيد، بيان کرد: بحران سيل سال گذشته، تهديدي بود که با تزريق بودجه و پيگيري‌ها، به فرصت تبديل شد. خسارت‌هاي واردشده در سيل به شهرستان بحمدالله جبران شد. روال اشتغال در برخي دستگاه‌ها چشمگير است ولي در برخي ديگر بصورت پيمانکاري و غيرقابل لمس مي‌باشد. اعضا ضمن هدايت متقاضيان و سوق دادن آنها در مسير طرح‌هاي اشتغالزايي توليدي، در زمينه ارائه طرح هاي توجيهي و ثبت تمامي آنها در سامانه رصد با جديت اقدام نمايند. کارگروه اشتغال شهرستان، زين‌پس بصورت ??روز يکبار برگزار شود. مديران به سهم ايجادشده در اشتغال اکتفا نکنند، اين مهم نيازمند تلاش بيشتر است.