اخبار فرمانداري
1397/10/11
  • بازديد فرماندار از چند واحد توليدي شهرستان

    اولويت اول شهرستان حل مشکل اشتغال و رفع موانع توليد واحدهاي توليدي شهرستان است.
  • ناصري فرماندار نهاوند از شرکت تعاوني دامداران شهرستان نهاوند بازديد نمودند. ناصري در اين بازديد فرآيند جمع آوري شير در ايستگاه اين مرکز،بخش توليد خوراک دام و همچنين فروشگاه تعاوني اتحاديه دامداران را از نقاط قوت اين تعاوني برشمردند و به طور مستقيم مشکلات بخش دامداري شهرستان در خصوص نهاده هاي دامي را ملاحظه و جهت رفع مشکلات يادشده دستورات لازم را به دستگاه اجرايي ابلاغ نمودند. در ادامه اين بازديد همچنين از اتحاديه گاوداري هاي صنعتي اين شهرستان بازديد و مسئولين مربوطه طرحها و پيشسنهادات خود در حوزه ايجاد شهرک دامپروري و حفظ چرخه توليد شير و افزايش توليد دام گوشتي در گاوداريها مورد بحث قرار گرفت.