اخبار فرمانداري
1397/02/17
  • گلباران قبور شهدا

    سرپرست فرمانداري شهرستان نهاوندبا حضور در گلزار شهداي گيان از مقام شامخ شهدا تجليل نمود
  • مراد ناصري سرپرست فرمانداري شهرستان نهاوند بعدازظهر روز گذشته با حضور در گلزار شهداي شهر فيروزان ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهدا قبور مطهر اين شهدا را گلباران نمود. در اين مراسم امام جمعه شهر گيان، بخشدار و مديران شهرستان و بخش وي را همراهي نمودند.