اخبار فرمانداري
1397/02/15
  • تجليل از شوراهاي بخش خزل

    سرپرست فرمانداري شهرستان نهاوند : شما اعضاي شوراهاي اسلامي ، بازوان قدرتمند دولت هستيد
  • مراد ناصري سرپرست فرمانداري شهرستان نهاوند بعدازظهر امروز در جلسه تجليل از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و بخش خزل که در سالن شهيد آويني شهر فيروزان برگزار شد با تيريک اعياد مبارک شعبانيه گفت: خزل تنها يک نام نيست بلکه يک پيشينه کهن است که تاريخ خود را به نمايش مي کشاند. وي گفت: مردم را در حاکميت شريک کردن يعني مشورت کردن و زمينه رشد را فراهم کردن يعني عدالت را سرلوحه کار قرار دادن . سرپرست فرمانداري شهرستان نهاوند افزود: از اهميت مشورت همين بس که يک سوره از کتاب عظيم الشان قرآن کريم به نام شورا نامگذاري شده است. وي در ادامه خطاب به اعضاي شوراي اسلامي گفت: شما اعضاي شوراهاي اسلامي ، بازوان قدرتمند دولت هستيد و هرکجا کاري انجام شده مطمئن باشيد از ظرفيت شوراها استفاده شده است. ناصري گفت: يقين دارم با کمک شما ميتوانم خيلي از مشکلات را تا زماني که افتخار خدمت در اين شهرستان را دارم حل کنم و انتقاد و پيشنهاد و مطالبات شما را مي پذيرم و اميدوارم آنها را عملي کنم. وي افزود: براي قيريارانه اي و آسفالت معابر شهر فيروزان رايزني هاي صورت داده ام و اميدوارم بتوانم اقدامات شايسته اي در اين خصوص صورت دهم. وي همچنين گفت: هرکس دغدغه خدمت داشته باشد جز با همکاري و همدلي راه ديگري ندارد و با بيراهه رفتن کاري پيش نمي رود. سرپرست فرمانداري شهرستان نهاوند در پايان گفت: کشاورزي ، باغداري ، دامداري و گردشگري نهاوند زبانزد است و هر نوع پيشنهاد که خروجي آن براي اين مردم باشد را مي پذيرم در ادامه جلسه اعضاي شوراهاي اسلامي بخش خزل با سرپرست فرمانداري نهاوند به گفتگو پرداختند و در پايان از شورهاي اسلامي تجليل شد