انتخابات
1395/12/28
 • معرفي اعضا ستاد انتخابات شهرستان

  با حکم فرماندار شهرستان نهاوند اعضاء و روسا کميته هاي ستاد انتخابات شهرستان نهاوند منصوب شدند
 • آقاي کريم حميدوند در  احکامي جداگانه آقاي سيد رضا سلامتي معاون فرماندار شهرستان نهاوند را با حفظ سمت به عنوان رئيس ستاد انتخابات شهرستان و آقاي مجتبي سلگي رئيس اداره سياسي اجتماعي فرمانداري را با حفظ سمت به عنوان عضو و دبير ستاد انتخابات شهرستان منصوب کرده است.

  همچنين، آقاي جاهد ده پهلواني کيا به عنوان عضو و رئيس کميته مالي و پشتيباني، آقاي اميرحسين خزايي به عنوان عضو و رئيس کميته حراست و استعلامات و آقاي حميد موسيوند را به عنوان عضو و رئيس کميته امنيت ستاد انتخابات شهرستان منصوب شدند.

  آقاي بهروز بحيرايي به عنوان عضو و رئيس کميته اطلاع‌رساني، آقاي مهدي جلال وند به عنوان عضو و رئيس کميته فناوري ، آقاي محمود موسيوند عضو و رئيس کميته هماهنگي امور اجتماعي و آقاي غلامرضا خسرو نژاد به عنوان عضو و رئيس کميته نقليه ستاد انتخابات دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شهرستان نهاوند از سوي فرماندار منصوب شدند.

  فرماندار شهرستان نهاوند  در احکام دبير و رؤساي کميته‌هاي ستاد انتخابات شهرستان با اظهار اميدواري، آورده است: با عنايت به برگزاري دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اردي بهشت ماه96 و آغاز فعاليتهاي اجرايي، بدينوسيله جنابعالي بعنوان .... منصوب مي شويد،اميد است در پرتو عنايت حق تعالي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و سياست هاي دولت تدبير و اميد و رعايت قانون و اصل بي طرفي ، ضمن استفاده از کليه امکانات و ظرفيت ها ، زير نظر رئيس ستاد انتخابات شهرستان ، انتخاباتي با شکوه و قانوني با مشارکت حداکثري ملت انقلابي و مومن و در راستاي تقويت هرچه بيشتر نظام مقدس جمهوري اسلامي برگزار گردد. انشاالله در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد .

  دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در تاريخ جمعه 29 ارديبشهت 1396 برگزار مي‌شود.