انتخابات
1394/10/20
 • جلسه ستاد انتخابات

  رئيس ستاد انتخابات شهرستان نهاوند : کوچکترين اشتباه در انتخابات مي تواند بزرگترين فاجعه و چالش را شکل دهد
 • آقاي سيد رضا سلامتي معاون فرماندار و رئيس ستاد انتخابات شهرستان نهاوند صبح امروز در جمع اعضا ستاد انتخابات شهرستان نهاوند که در سالن شماره2فرمانداري برگزار شد با تقدير از عملکرد مسئولان کميته ها و اعضا ستاد انتخابات شهرستان گفت: بايد تلاش شود از تجارب همه همکاران فرمانداري در روند انتخابات شهرستان استفاده کرد.

  وي گفت: کوچکترين اشتباه در انتخابات مي تواند بزرگترين فاجعه و چالش را شکل دهد بنابر اين بايد تلاش شود با دقت و رعايت بي طرفي انتخابات اين دوره را با کمترين اشتباه به انجام برسانيم.

  رئيس ستاد انتخابات شهرستان نهاوند افزود: بايد تلاش کنيم زمينه حضور حداکثري مردم در انتخابات شکل گيرد .

  آقاي سلامتي همچنين گفت: مسئولان کميته ها و اعضاء ستاد انتخابات بايد در صرفه جويي در هزينه ها اهتمام داشته باشند و از ظرفيت همه همکاران فرمانداري استفاده شود.

  وي در ادامه با اشاره به تبليغات زود هنگام برخي کانديدهاي انتخاباتي گفت : نظارت بر عملکرد تبليغات و نحو برگزاري انتخابات به عهده هيات اجرايي و هيات نظارت بر انتخابات است و ستاد انتخابات در زمينه کاري اين هيات ها ورود پيدا نمي کند بلکه در پي تقويت و همکاري با هيات هاي احرايي و نظارت مي باشيم.

  در ادامه اين جلسه مسئولان کميته هاي ستاد انتخابات شهرستان به ارائه عملکرد کميته هاي خود پرداختند و پيشنهادهاي خود را در بهتر برگزاري انتخابات ارائه نمودند.