انتخابات
1394/11/28
  • ليست نهايي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

    ليست نهايي17 نامزد دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان نهاوند مشخص شد
  • اسامي نهايي17نامزد دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان نهاوند که توسط شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شده اند مشخص شد

    عکس مشاهده ليست اسامي به عکس مندرج در پايين صفحه مراجعه نمائيد